קטגוריה: הצעות חוק

הצעות חוק של ח״כ פרופ׳ יוסי יונה, הכנסת ה-20:

 1. הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נפגע איבה ממעשה טרור של ארגון טרור בחו"ל), התשע"ז–2017
 2. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשעו–2015
 3. ‪הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה), התשעו-2016‬
 4. ‪הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מניעת הפרטה של בחינות נהיגה מעשיות), התשעו-2016‬
 5. ‪הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות), התשעה-2015
 6. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי), התשעה-2015‬
 7. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים), התשעו–2015‬
 8. הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשעה–2015‬
 9. הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חולה), התשעו–2015
 10. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – הגבלת שיעור התמורה שמשולמת לקבלן כוח אדם או לקבלן שירות), התשע״ו 2015 ‬
 11. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – ביטול החוק), התשעה–2015
 12. הצעת חוק העסקת עובדי הוראה, התשעה- 2015
 13. הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה), התשעו-2016
 14. הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון – זכאות לרישום בפנקס), התשעה-2015
 
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשע"ו–2015

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים), התשע"ו–2015

  יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה                                                  טלי פלוסקוב                                                  אייל בן ראובן                                                  דב חנין                                                  עמיר פרץ         ...

הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015

הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015

  יוזמים:      חברי הכנסת           יוסי יונה                                                  מכלוף מיקי זוהר   ______________________________________________ פ/2012/20 הצעת חוק להעדפה מתקנת בתעסוקה לתושבי עיירות הפיתוח, התשע"ה–2015 הגדרות 1. בחוק זה – "מ ...

מילכוד בירוקרטי

מילכוד בירוקרטי

לכאורה עניין פשוט. כשהתיקון לחוק חינוך חינם שהוריד את רף התחולה לגילאים 3-4 עבר בכנסת, והחל להיות מיושם בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011, לא נתנו המחוקקים את דעתם לכך שהשינוי אינו מבטיח גם את זכותם של תלמידים חולים בגילאים אלה לשירותי חינוך. מדובר בתלמידים המרותקים לביתם בשל מחלה או תאונה. הסיבה לכ ...

חוק הילדים החולים

חוק הילדים החולים

בישראל מאות ילדים חולים המרותקים לביתם או מאושפזים בבתי חולים בשל מחלה זמנית או כרונית. אותם ילדים זכאים מתוקף חוק ייחודי "חוק הילדים החולים" לקבל שירות הוראה לביתם. עשרות מורים עושים את דרכם מידי שבוע לביתם של אותם תלמידים במטרה להקנות להם לימודים פרטניים, וזאת כדי למנוע מהם לצבור פערים אל מול התלמ ...

ביטול סעיף ההשתקה ברשות השידור

ביטול סעיף ההשתקה ברשות השידור

היום עברה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים הצעת החוק הראשונה שלי מאז שנבחרתי לכהן כחבר כנסת. בנוסף להתרגשות שבעניין, יש פה גם משהו סימבולי. הצעת החוק הראשונה שלי, אותה הגשתי ביחד עם חברי ח"כ נחמן שי - Nachman Shai, באה בעצם לתקן חוק, – תיקון שמבקש לבטל סעיף שנועד להשתיק עיתונאים. הצעת החוק ...

חוק האדריכלים

חוק האדריכלים

עבר בקריאה טרומית החוק שיזמתי להפסקת אפליית הסטודנטים לאדריכלות במוסדות השונים. החוק עבר ברוב של 41 תומכים ו-0 מתנגדים. הרעיון לחוק הגיע מפניות רבות של סטודנטים לאדריכלות ובראשם חברי פורום אדריכלים צעירים בחוק המהנדסים והאדריכלים שנחקק בשנת 1958 ישנה אפליה המעניקה רישום אוטומטי בפנקס המהנדס ...

ארנונה ממשלתית בערים קולטות עליה

ארנונה ממשלתית בערים קולטות עליה

כפי שכתבתי פעמים רבות, האופן שבו המדינה מחלקת את תשלומי הארנונה עבור מתחמים ממשלתיים הנמצאים בתחומי שיפוטן של רשויות מקומיות לוקה בעיוותים היסטוריים עמוקים. ההסדרים הקיימים באופן החלוקה של הכספים הללו יוצר פערים עמוקים ביכולת הכספית של היישובים לממון את השירותים שהם מעניקים לתושביהם. מדובר בסכומי כס ...

Close