Author Archives: guy eztion

משרד החינוך מוריד את תקרת החלומות לנערות והנערים בישראל

משרד החינוך מוריד את תקרת החלומות לנערות והנערים בישראל

אין גבול לחוצפה של משרד החינוך! במקום לתת לכל נער ונערה הזדמנות נוספת להשלים את תעודת הבגרות ולעודד אותם לעשות זאת גם אחרי שסיימו את לימודיהם התיכוניים, הוא מציב בפניהם עוד ועוד מחסומים. ״אתם רוצים להיבחן? שלמו אגרה!״ ״אתם רוצים לערער על הציון שהשגתם? שלמו אגרה!״ זה החוק האווילי והמטורף, החוק שמנ ...

מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש של ממשלת ישראל אינה מוסרית, אינה הומאנית ואינה מתיישבת עם הערכים שלנו! 1. אין חולק על כך שלמדינה, בדומה לכל מדינה ריבונית - סמכות בלעדית להחליט על מדיניות ההגירה שלה, לקבוע מי רשאי לבוא בשעריה ומי יישאר מחוץ לגבולותיה. לה הסמכות גם לאפשר כניסה למהגרי עבודה וגם להוציאם מתוכה, על פי ...

אסור לתת לחינוכית להסגר!

אסור לתת לחינוכית להסגר!

השבוע השתתפתי כחבר ועדת החינוך, בדיון שעסק בגורלה של הטלווזיה החינוכית ושל 180 עובדיה. בחוק השידור הציבורי הישראלי נקבע כי במסגרת פתיחתו של תאגיד השידור הישראלי יופסקו שידוריה של הטלוויזיה החינוכית לאחר שנה ושלושה חודשים מיום פתיחתו. כלומר באוגוסט הקרוב אם לא ישונה החוק הטלוויזיה החינוכית תסגר ו-18 ...

Close