Daily Archives: 30/11/2017

המיצ"ב מוכיח - נעצר צמצום הפערים בין שכבות האוכלוסייה

המיצ"ב מוכיח – נעצר צמצום הפערים בין שכבות האוכלוסייה

היום פירסם משרד החינוך את נתוני מבחני המיצ"ב. והנה שוב אנו למדים שהפערים ההישגיים בין תלמידים המתגוררים בישובים עמידים לבין אלא המתגוררים בישובים מוחלשים הולכים וגדלים. היכולת הכספית של הורי התלמידים ומקום מגוריהם הופכים בעידודו של משרד החינוך לגורמים המשפיעים ביותר על הישגי התלמידים. נתו ...

Close