Daily Archives: 23/11/2017

עושים סדר בתשלומי ההורים

עושים סדר בתשלומי ההורים

בשנים האחרונות החל משרד החינוך להתיר גביית תשלומי הורים עבור תוכניות לימוד נוספות (תל"ן) בצורה בלתי מבוקרת במערכת החינוך. גבייה זו, הנעשית תחת סעיפים שונים וללא פיקוח פרלמנטרי, משיתה על הורים נטל כלכלי כבד. גבייה זו יוצרת פערי הזדמנויות משמעותיים הן בתוך בתי הספר והן בין מוסדות חינוך שונים. הכנסתם ש ...

Close