Daily Archives: 06/06/2016

שאילתה  ישירה - עבודות הרכבת הקלה של נת"ע בתל אביב

שאילתה ישירה – עבודות הרכבת הקלה של נת"ע בתל אביב

  שאילתה  ישירה עבודות הרכבת הקלה של נת"ע בתל אביב   חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ביום ט"ו באדר א' התשע"ו (24 בפברואר 2016):   חברת נתיבי תחבורה עירוניים (נת"ע) החלה בעבודות להקמת הרכבת הקלה בתל-אביב. על הקו האדום כבר עובדים. נת"ע מתכננת ...

שאילתה  ישירה - פגישת השר הממונה על רשות השידור עם כלל עובדי רשות השידור כולל חברי המערכת העיתונאית

שאילתה ישירה – פגישת השר הממונה על רשות השידור עם כלל עובדי רשות השידור כולל חברי המערכת העיתונאית

  שאילתה  ישירה פגישת השר הממונה על רשות השידור עם כלל עובדי רשות השידור כולל חברי המערכת העיתונאית   חבר הכנסת יוסי יונה שאל את השר\ה האחראי על רשות השידור ביום ז' בתמוז התשע"ה (24 ביוני 2015):   השר אקוניס, האחראי על הרשות, זימן פגישה  עם כלל עובדי רשות השידור, ...

שאילתה - העלאת גמלת הסיעוד בצמוד לשכר-המינימום

שאילתה – העלאת גמלת הסיעוד בצמוד לשכר-המינימום

  שאילתה      העלאת גמלת הסיעוד בצמוד לשכר-המינימום       חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר הרווחה והשירותים החברתיים ביום ג' בשבט התשע"ו (13 בינואר 2016):     העלאת שכר-המינימום עד לחמשת-אלפים ₪, מקשה על קשישים סעודיים המקבלים גמלת סיעוד מהמוסד ...

שאילתה  דחופה  - הפרטת תע"ש

שאילתה דחופה – הפרטת תע"ש

    שאילתה  דחופה  הפרטת תע"ש   חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר\ה הביטחון     הליך הפרטת תע"ש נמצא בעיצומו     רצוני לשאול: האם במסגרת הליך הפרטת החברה ואפשרות שהחברה תמכר לחברה פרטית זרה נלקחו בחשבון המשמעויות האסטרטגיות שנובעות ...

שאילתה  ישירה - הפזורה הבדואית אלקובסי

שאילתה ישירה – הפזורה הבדואית אלקובסי

  שאילתה  ישירה הפזורה הבדואית אלקובסי   חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר\ה הפנים ביום כ"ח בתמוז התשע"ה (15 ביולי 2015):   הפזורה הבדואית אלקובסי הקיימת משנת 1913 נמצאת בשטח של המועצה האזורית משגב, סמוך ליישוב לבון הנמצא בגוש 18809 חלקה 6 . למרות מיקום הפזורה במועצ ...

שאילתה  ישירה - ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל

שאילתה ישירה – ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל

שאילתה  ישירה ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל   חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר החינוך ביום כ"ז בכסלו התשע"ו (9 בדצמבר 2015):   למיטב הבנתי לאחרונה הוקמה במשרדך ועדה לבחינת התופעה של מורי הקבלן. ועדה זו הוקמה, להבנתי, בתגובה לדוח מבקר המדינה הקובע כי למשרד החינוך אין ...

שאילתה  ישירה-  בניית ישובים חדשים בנגב

שאילתה ישירה- בניית ישובים חדשים בנגב

  שאילתה  ישירה בניית ישובים חדשים בנגב   חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר הבינוי והשיכון ביום כ"ב באדר א' התשע"ו (2 במרץ 2016):   ביום ה-22.11.15 עברה בממשלה החלטה על הקמת חמישה ישובים חדשים בנגב. ישובים אלו הם חלק ממגמה של פירבור אשר מאפיינת את מוסדות התכנון בישרא ...

Close