שאילתה ישירה - ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל

שאילתה  ישירה - ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל

שאילתה ישירה – ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל

שאילתה  ישירה

  1. ועדה לטיפול בנושא "מורי הקבלן" בישראל

 

חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר החינוך

ביום כ"ז בכסלו התשע"ו (9 בדצמבר 2015):

 

למיטב הבנתי לאחרונה הוקמה במשרדך ועדה לבחינת התופעה של מורי הקבלן. ועדה זו הוקמה, להבנתי, בתגובה לדוח מבקר המדינה הקובע כי למשרד החינוך אין נתונים על היקפה של תופעה זו, וזאת על אף שנדרש לעשות זאת מספר פעמים בעשור האחרון (מאז 2006).

 

 

רצוני לשאול:

  1. מה שמות חברי הועדה? כיצד נבחר הרכב חברי הועדה? האם יש שם ייצוג למורי הקבלן?
  2. מהן המטרות המוגדרות של הועדה?
  3. מהן סמכויותיה של  הועדה, ובפרט, האם בעלת סמכות לניסוח מדיניות קביעת ואכיפתה?
  4. מהו לוח הזמנים לעבודתה של הועדה? אבקש לקבל את מועדי הישיבות וכן את המועד שעד אליו אמורה לפרסם הועדה את מסקנותיה בסופיים.
  5. האם מדובר בוועדה פתוחה לציבור? האם אוכל לקבל את הפרוטוקולים של דיוני הועדה? האם ישנה אפשרות להציג בפני הועדה עדויות, מסמכים וכיו"ב?

לתשובת השר לחצו כאן

כתבות דומות

Close