שאילתה ישירה- בניית ישובים חדשים בנגב

שאילתה  ישירה-  בניית ישובים חדשים בנגב

שאילתה ישירה- בניית ישובים חדשים בנגב

 

שאילתה  ישירה

  1. בניית ישובים חדשים בנגב

 

חבר הכנסת יוסי יונה שאל את שר הבינוי והשיכון

ביום כ"ב באדר א' התשע"ו (2 במרץ 2016):

 

ביום ה-22.11.15 עברה בממשלה החלטה על הקמת חמישה ישובים חדשים בנגב. ישובים אלו הם חלק ממגמה של פירבור אשר מאפיינת את מוסדות התכנון בישראל בשנים האחרונות, וזאת בניגוד לתכנית המתאר הארצית משנת 2005 (תמ"א 35) אשר קוראת לחיזוקן של ערים קיימות על פני הקמת ישובים חדשים.
לפי נוסח ההחלטה שעברה מטרת הקמת היישובים החדשים היא קידום הפריפריה ומשיכת אוכלוסייה לנגב. עוד צויין כי הקמת יישובים חדשים אינה מחלישה את היישובים הוותיקים, ושהישובים החדשים יאפשרו את המשך גדילת המועצות האזוריות שכבר הגיעו למיצוי התיישבותי וגם יתנו מענה לכל אלו המבקשים להתיישב ביישובים שאינם עירוניים. וכן כי הקמת 5 היישובים הכרחית לחיזוק האחיזה שלנו בשטחים מעוטי אוכלוסיה בעלי חשיבות לאומית בנגב.
 

 

רצוני לשאול:

  1. מה הסיבה לפער הקיים בין עמדת תכנית המתאר הארצית (תמ"א 35) לבין ההחלטה להקמת ישובים פרבריים?
  2. כיצד מתכוון המשרד למנוע תופעה של הגירה שלילית בתוך הנגב, שכנראה תיגרם בשל עזיבת האוכלוסיות החזקות את הערים לטובת הישובים החדשים (כפי שקרה עם הקמתם של מיתר, עומר ולהבים)?
  3. מהן עתודות הקרקע הקיימות בסוגי הישובים השונים בנגב? (ישוב קהילתי, ישוב כפרי, קיבוץ, ישוב קהילתי דתי, שכונות עירוניות עם אופציה לבנייה צמודת קרקע) והאם נתונים אלו מתכתבים עם התוכנית להקמתם של חמשת הישובים החדשים?
  4. מה התקציב שהקצה המשרד לטובת התוכניות לבניית הישובים החדשים בנגב וכמה אחוז מהווה סכום זה מסך התקציב של משרד הבינוי והשיכון?
  5. האם מאז אישור ההחלטה בממשלה נעשו צעדים תכנוניים ו/או מעשיים בדבר הקמתן של חמשת הישובים? במידה וכן, מה נעשה? מה לוחות הזמנים למימוש החליטת הממשלה?
  6. מה הם נתוני ההגירה לישובים הקיימים בנגב? ומה התפלגות התושבים (האם הגיעו מהנגב או מחוץ לו)?

 

כתבות דומות

Close