קידמה טכנולוגית-לא על גב ההורים!

קידמה טכנולוגית-לא על גב ההורים!

קידמה טכנולוגית-לא על גב ההורים!

עו״ד הרן רייכמן הופיע היום בפני שופטי בג״ץ בעתירה שאני בין העותרים בה. עניינה של העתירה הכנסתם של טאבלטים למערכת החינוך שמחיר רכישתם מוטל על ההורים.

הרן היטיב להציג את העניין בפני השופטים. הטלת העלות על ההורים מנוגדת ראשית לחוזר מנכ״ל הקובע תקרה להשתתפות הורים ברכישת שירותי חינוך לסל של 250 לחודש.

אבל אז בא משרד החינוך והמציא קטגוריה חדשה - ״תשלומים מרצון״ עבור שירותי חינוך וציוד חינוכי. טאבלטים, לדוגמה. כלומר, מי שרוצה לרכוש אותם, ירכוש ומי שלא רוצה לא ירכוש. אבל המציאות, כפי שכולנו יודעים, חמקמקה ואפורה יותר. כפי שהשופט רובינשטיין היטיב לתאר את המצב: דוחקים, מאיימים ומשדלים עד שההורים יאמרו - ״רוצה אני!״

אז מה יש לנו? ראשית, התנערות מתמשכת של המדינה מהמחויבות שלה למדיניות של חינוך חובה חינם. מערכת החינוך רוצה לקדם מהפכה דיגיטלית במערכת החינוך אבל מטילה את מחירה של המהפכה על ההורים. כלומר, הכניסה לעידן חדש של שיטות הוראה ושל למידה חדשנית מתבצעת באמצעות הפרטתה של מערכת החינוך.

שנית, עמדתו של משרד החינוך כי ״תשלומים מרצון״ מלמדים על חופש בחירה של ההורים מופרכת לחלוטין; היא מתעלמת מהעובדה שישנם הורים שאין ידם משגת לרכוש טאבלטים עבור ילדיהם, או שעליהם למתוח את יכולותיהם הכלכליות המוגבלות כדי לאפשר לילדיהם ליטול חלק במהפכה הדיגיטלית. המשמעות היא פגיעה נוספת וקשה בעיקרון של שוויון הזדמנויות.

חזרה לבגץ, לאחר ששמע את טענותינו, טענות העותרים, פסקו השופטים שמשרד החינוך והרשויות המקומיות פעלו שלא על פי הוראות הדין ועל כן דרש ממשרד החינוך לשוב לבית המשפט עד 15.9 רק לאחר הסדרת הנושא מבחינה חוקית ובאישור הכנסת.

בדיון למעשה הודה הפרקליט מטעם המדינה שהגבייה חרגה מהמותר בדין עד כה. אנו תקווה שמשרד החינוך יפעל על פי הוראות בית המשפט ולא יקדם תכניות חדשות בתחום הטאבלטים. אם יתברר שהוא מתעלם מהחלטת בית המשפט נאלץ להגיש בקשה לצו ביניים.

כתבות דומות

Close