מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש היא אות קלון על מצחנו, על מצחה של החברה הישראלית ועל מדינת ישראל

מדיניות הגירוש של ממשלת ישראל אינה מוסרית, אינה הומאנית ואינה מתיישבת עם הערכים שלנו!

1. אין חולק על כך שלמדינה, בדומה לכל מדינה ריבונית - סמכות בלעדית להחליט על מדיניות ההגירה שלה, לקבוע מי רשאי לבוא בשעריה ומי יישאר מחוץ לגבולותיה. לה הסמכות גם לאפשר כניסה למהגרי עבודה וגם להוציאם מתוכה, על פי צרכיה ואילוציה.

2. משעה שחתמה על אמנת האו"ם בעניין ההגדרה של מי הוא פליט ומה מעמדו המשפטי, עליה לאפשר את קיומם של הליכים הוגנים ושקופים לבירור מעמדם של שוהים בלתי חוקיים בתוך גבולותיה.

3. משעה שעשתה כך, עליה לנהוג באלה הזכאים למעמד פליט כנדרש - לאפשר את שהותם החוקית בארץ או להעבירם למדינה אחרת שתיאות לקבלם, תוך שמירת מעמדם כפליטים! היא אינה יכולה לסלקם מתוכה בכפייה!

4. פרופ' מור יוסף, מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, טען שעל פי פרשנות "מצמצמת" של הגדרת האו"ם, רובם הגדול של השוהים הבלתי חוקיים מאריתראה וסודן אינם פליטים. פרשנות זאת מופרכת בעליל.

5. מהעדויות הרבות המצטברות, רשות האוכלוסין וההגירה אינה מקיימת את ההליכים הנדרשים לבירור מצבם ומעמדם. היא נתלית בתירוצים דחוקים כדי להצדיק את גירושם של השוהים הבלתי חוקיים מארצות אלה, שחלק ניכר מהם עונה, יש לשער, להגדרה של האו״ם לעניין מי הוא פליט.

6. לכן מדיניות הגירוש של ממשלת ישרא לוקה בעיוורון מוסרי והומאני.

7. אך לא די בכך שהגירוש בלתי חוקי, הוא גם מכרסם במעמדנו בעולם.

8. ברור שריכוזם של השוהים הבלתי חוקיים בדרום תל אביב מעצימה את המצוקה ואת תנאי הקיום של התושבים שם. אבל דרום תל אביב סובלת שנים רבות וארוכות ממצוקות קשות, שממנה התעלמו הרשויות.

9. הפניית אצבע מאשימה על ידי נציגי הממשלה לכיוונם של השוהים הבלתי חוקיים למציאות העגומה בדרום תל אביב, מלמדת על הציניות שלהם; זאת מדיניות של ״הפרד ומשול״; היא מסיחה את הדעת מהאחראים למציאות הקשה הזאת - ממשלת ישראל - אל עבר השוהים הבלתי חוקיים.

10. במקום מדיניות גירוש אטומה, על הממשלה לאמץ מדיניות שמספקת פתרונות שיטיבו גם עם תושבי דרום תל אביב וגם עם השוהים הבלתי חוקיים. אבל פתרונות כאלו הם נגד רצונה של הממשלה ומעל יכולותיה.
הצג פחות

Close