יש מחלוקות במפלגת העבודה ונוכל להתלכד אחרי הפריימריז

Close