ועדת ביטון

ועדת ביטון

ועדת ביטון

השבוע הוצגה בפני וועדת החינוך של הכנסת עקרונותיה של ״ועדת ביטון להעצמת מורשת יהדות המזרח וספרד במערכת החינוך״. זהו ללא ספק רגע היסטורי.

הדרישה לשלב את תרבות יוצאי המזרח בתהליך כינונה של החברה הישראלית שבה ועלתה כבר מקרבם של יהודי המזרח עוד לפני הקמת המדינה, כמו אליהו אלישר ואחרים. מנהיגי הישוב הישן דחו דרישה זו בבוז ועל הסף.

גם לאחר שחלפו שנים רבות מאז, עמדות מוזרות מסוג זה קיבלו ביטוי רווח בחברה בישראל. זכורה לי במיוחד העתירה של ויקי שירן ופעילים בולטים אחרים לבית המשפט העליון נגד רשות השידור ונגד משרד החינוך. העותרים דרשו שהסדרה הדוקומנטרית, ״עמוד האש״, שגוללה את סיפור הקמתה של המדינה, תכיל פרקים העוסקים בתרומתם של יהודי המזרח למאמצים לכינונה של המדינה. העתירה נדחתה. אחד הנימוקים המקוממים שהוצגו על ידי השופטת מרים בן פורת היה שהדרישה להבטיח את מקומם של יוצאי המזרח בסיפור הקמתה של מדינת ישראל מפלגת ומשסעת את החברה הישראלית.

מאז נעשו מאמצים נוספים - חלקם מוצלחים וחלקם מוצלחים פחות. והנה עתה נוצרה הזדמנות היסטורית לערוך שינוי מהותי בתחום זה.
כמי שחקר רבות את הנושא של רב-תרבותיות- יש להבטיח שהמטרה אינה לגבש זהות מזרחית נפרדת; המטרה היא לשלב באופן שווה את המורשת וההיסטוריה של יהודי ארצות האסלאם בתהליכי הכינון המחודש והמתמשך של הזהות התרבותית המשותפת של החברה הישראלית.
כמו כן יש להבין שאין משמעה של מטרה זו למגר את השונות התרבותית המאפיינת את החברה הישראלית; היא באה רק להבטיח שהמשותף לקבוצות השונות יעוצב מהמורשות התרבותיות של כולם.

בבואה להציג את המלצותיה הסופיות, הועדה חייבת גם לתת ביטוי למגוון העשיר של המורשות היהודיות ולא להכפיפן לפרשנות אחידה ודתית של מורשות אלה. היא חייבת לתת ביטוי לפלורליזם התרבותי ולסובלנות שאפיינו את החברה היהודית בארצות האסלאם.

היוזמה ברוכה ויש לקוות שהיא תעשה עבודתה נאמנה.

בתמונה האמן מאיר גל, שתיאר כך את יצירתו: "הספר שאני מחזיק בידי "תולדות העם היהודי בדורות האחרונים", שנכתב על ידי דר' קירשנבוים, ושאושר על ידי משרד החינוך, שימש תלמידי תיכון (כולל אותי) בלימודי ההיסטוריה בבתי הספר הממלכתיים בישראל בשנות ה-70. תשעת העמודים שאני מחזיק בתצלום, הם העמודים היחידים בספר הדנים בהיסטוריה של לא-אירופאים, מכאן הכותרת: 'תשעה מתוך ארבע מאות (המזרחים על פי קירשנבוים)'."

Close