אסור לתת לחינוכית להסגר!

אסור לתת לחינוכית להסגר!

אסור לתת לחינוכית להסגר!

השבוע השתתפתי כחבר ועדת החינוך, בדיון שעסק בגורלה של הטלווזיה החינוכית ושל 180 עובדיה.

בחוק השידור הציבורי הישראלי נקבע כי במסגרת פתיחתו של תאגיד השידור הישראלי יופסקו שידוריה של הטלוויזיה החינוכית לאחר שנה ושלושה חודשים מיום פתיחתו. כלומר באוגוסט הקרוב אם לא ישונה החוק הטלוויזיה החינוכית תסגר ו-180 העובדים בה יפוטרו.
"אם הדבר אינו מקולקל אין צורך לתקנו", אומר פתגם ידוע. מעטים יכולים לומר דבר רע על הטלוויזיה החינוכית. שידוריה נצפו ונצפים מזה עשרות שנים על ידי ילדים והורים. צופים רבים לאורך השנים יעידו כי גדלו והתחנכו על שידורי החינוכית והיא נחקקה בזיכרונם לטובה.
בעקבות הדיון הגשתי הצעת חוק שתמנע את סגירתה של החינוכית, על ההצעה חתמו 36 חברי מרוב הסיעות בכנסת
הטלוויזיה החינוכית היא נכס ציבורי ועל כך קיימת תמימות דעים בכנסת חוצת גבולות וסיעות.
הרפורמה ברשות השידור בוצעה, אבל ההחלטה להפסיק את שידורי הטלוויזיה כחלק מהרפורמה הייתה שגויה. עוד ניתן לשנות אותה.
הכנסת אמרה את דברה בקול ברור. כעת הכדור במגרש של הממשלה ועליה להחליט אם היא רוצה להיזכר בדברי הימים כמי שקברה מוסד חינוכי-ציבורי מפואר זה או ככזו שתרמה להמשך קיומו.
מוזמנים לקרוא את הכתבה של יונתן כיתאין שפורסמה בגלובס.

כתבות דומות

Close