הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון – הגדרת ילד חול ...

מספר פנימי: 568961 הכנסת העשרים   יוזמים:      חברי הכנסת          יוסי יונה                 חמד עמאר                                                 אורלי לוי אבקסיס      שלי יחימוביץ'                                                 אברהם דיכטר           יעל גרמן                                       ...

חדשות

 

Close